Hacking

Haker, używając terminu angielskiego, oznacza kogoś, kto posługując się zdolnościami i inteligencją, podejmuje się rozwiązania trudnego zadania. Nie oznacza to, że ten ktoś ma pracować sam czy z innymi. Nie oznacza to też, że ma pracować z komputerami. Można być hakerem rowerowym. Haker używa swoich umiejętności, w celu zrobienia czegoś niespodziewanego i zaskakującego. Oczywiście ten termin zaskoczenie należy rozumieć w sensie pozytywnym.

Richard M. Stallman

Haker to ktoś, kto chce zrozumieć i w sposób świadomy korzystać z dostępnej technologii. System otwarty to system, który to umożliwia.

Marcin Cieślak
Prezes Zarządu Internet Society Poland
FreeCon 2007

Don't learn to hack, hack to learn.