Modem GSM Huawei E173 + Era BlueConnect w Debian GNU/Linux

24.03.2011

Streszczenie

W przypadku mojej konfiguracji (Debian GNU/Linux Wheeze + jądro 2.6.32-5) modem niestety nie zadziałał out-of-the-box, natomiast w przypadku konfiguracji systemu na laptopie kolegi (Debian GNU/Linux Wheeze + jądro 2.6.32-5) zadziałał. ;) Różnice były gdzieś w userspace.

Szczegóły

Początkowo modem jest rozpoznawany jedynie jako storage:

usb 2-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 2-2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1c0b
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
usb 2-2: Product: HUAWEI Mobile
usb 2-2: Manufacturer: HUAWEI
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
scsi 4:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
scsi 5:0:0:0: Direct-Access HUAWEI SD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sr1: scsi-1 drive
sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Attached SCSI removable disk

Pierwsza rzecz, którą trzeba zainstalować to pakiety usb-modeswitch i usb-modeswitch-data.

Kolejny krok to utworzenie pliku /etc/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules z następującą zawartością:

Huawei E173s
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1c0b", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"

Po ponownym włożeniu modemu do portu powinny już zostać automagicznie utworzone pliki /dev/ttyUSB*.

usb_modeswitch: switched to 12d1:1c05 (: HUAWEI Mobile)
usb_modeswitch: switched to 12d1:1c05 (: HUAWEI Mobile)
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usb_modeswitch: adding device ID 12d1:1c05 to driver "option"
usb_modeswitch: adding device ID 12d1:1c05 to driver "option"
option 2-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
scsi 11:0:0:0: Direct-Access HUAWEI SD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
scsi 10:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sr1: scsi-1 drive
Attached SCSI removable disk
sr 10:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5

Następnie uruchamiamy np. gnome-ppp i tutaj wykonujemy kilka zmian w stosunku do tego co działało dla Orange:

Po wykonaniu powżyszych kroków u mnie już wszystko zadziałało jak należy, połączenie zostało nawiązane :)

Update: po ktorejs z aktualizacji systemu konieczne stalo sie reczne wykonanie komendy: modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1c05 - w przeciwnym razie modem nie byl poprawnie rozpoznawany jako modem.